logo
glaszetter achtergrond
Zoek glaszetter in plaats Straal
Zoek glaszetter in+
Home > Disclaimer

Disclaimer

Up-to-Date
Hoewel ons streven steeds is dat de op deze site vermelde tarieven 'up to date' zijn, kunnen wij dit niet garanderen. Wij zijn wat dit betreft grotendeels afhankelijk van het optijd doorgeven van wijzigingen door de betreffende glaszetters.

Zorgvuldigheid
glaszettersoverzicht.nl heeft bij het verzamelen en weergeven van de gegevens van de glaszetters op haar internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Het op glaszettersoverzicht.nl gepresenteerde overzicht is gebaseerd op en beperkt zich tot de bij ons bekende gegevens. Niettemin kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Daarnaast kan glaszettersoverzicht.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden, onvolledigheden en voor enige gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie. Tevens sluit "glaszettersoverzicht.nl" nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor gederfde inkomsten door glaszetters voortvloeiend uit de via de internetsite verkregen informatie.

Copyright
Alle rechten op de informatie verstrekt via de internetsite "glaszettersoverzicht.nl" (GZO) zijn voorbehouden aan GZO, vallen onder het uitsluitende copyright van GZO en mogen derhalve niet zonder haar toestemming gekopieerd worden. Dit laatste verbod omvat tevens het zogenaamde "deeplinken" van de inhoud van de internetsite door andere internetsites.

Aansprakelijkheid
glaszettersoverzicht.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die het gevolg is en/of verband houdt met het gebruik van deze site, of met enige tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen.

Links
Voor het gemak van de bezoekers bevat deze website links naar andere websites, die onderhouden worden door derde(n). GZO is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de aldaar beschikbare informatie.

×

Ontvang prijsopgaaf

Ontvang de tarieven van 4 verschillende glaszetters bij u in de buurt